Нөхцөл, болзол

Байрлах вэб сайт www.StrainLists.com (сайт") StrainLists Holdings хамаарах зохиогчийн эрхтэй ажил юм, Inc. ("StrainLists", "Us","Our," and/or We"), болон түүний салбар, охин компани, толгой компани, болон бусад холбогдох компаниуд. StrainLists нь дэлгүүрийн бүтээгдэхүүний Тойм, захиалгын үйлчилгээг амбулатори дахь ТҮЦ-ээр дамжуулан, мөн вэбсайт, түүний дотор StrainLists.com болон холбогдох дэд домэйнууд, каннабисын сортууд болон түүний хэрэглэгчдийн өгсөн үнэлгээ, үнэлгээ, каннабисын диспансер, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн лавлах, каннабистай холбоотой мэдээ мэдээлэл болон бусад нийтлэлүүдийг багтаасан холбогдох бүтээгдэхүүн, холбогдох бүтээгдэхүүнтэй холбоотой агуулгыг зохион байгуулдаг гар утас ба/эсвэл програм хангамжийн програмууд (хамтдаа, бусад бүх үйлчилгээнүүдийн хамт).StrainLists, "үйлчилгээ"). Сайт эсвэл үйлчилгээний зарим онцлог шинж чанарууд нь ийм шинж чанаруудтай холбогдуулан сайт эсвэл үйлчилгээнд байрлуулах нэмэлт удирдамж, нэр томъео, дүрмийг дагаж мөрдөж болно. Ийм бүх нэмэлт нөхцөл, удирдамж, дүрмийг энэхүү Гэрээнд иш татан тусгасан болно. "Хэрэглэгч", "та", "таны" гэсэн лавлагаа нь манай сайт болон/эсвэл үйлчилгээний хэрэглэгч танд хамаарна.

АШИГЛАХ ЭДГЭЭР НӨХЦӨЛ ("ГЭРЭЭ") САЙТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНЫ АШИГЛАХ ХУУЛЬ ЕСООР ЗААВАЛ НӨХЦӨЛИЙГ ЗААСАН. САЙТ ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД НЭВТРЭХ ЭСВЭЛ АШИГЛАХ ЗАМААР ТА ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙГАА БӨГӨӨД ТА ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНД ОРОХ ЭРХ, ЭРХ МЭДЭЛ, ЧАДАВХИТАЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЖ, БАТАЛЖ БАЙНА. ХЭРЭВ ТАНД ЭНЭ ГЭРЭЭНД ОРОХ ХҮЧИН ЧАДАЛ БАЙХГҮЙ БОЛ ТА САЙТ ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД НЭВТРЭХ ЭСВЭЛ АШИГЛАХ ЭСВЭЛ ГЭРЭЭГ ХҮЛЭЭН АВАХГҮЙ БАЙЖ БОЛНО. ХЭРЭВ ТА ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗААЛТЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ БОЛ САЙТ ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД НЭВТРЭХ БОЛОН/ЭСВЭЛ АШИГЛАХ ХЭРЭГГҮЙ. ХЭРЭВ ТА КОМПАНИ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС САЙТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАЖ БАЙГАА БОЛ ТА ЭНЭ ГЭРЭЭНД ХОЛБОХ ЭРХ БҮХИЙ ИЙМ КОМПАНИ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ БҮХИЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ГЭДГИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ, БАТАЛЖ БАЙНА.

ЭДГЭЭР НӨХЦЛҮҮДИЙГ АНХААРАЛТАЙ УНШИНА УУ, ТЭД АРБИТРЫН ГЭРЭЭ БОЛОН ТАНЫ ХУУЛЬ ЕСНЫ ЭРХ ТАЛААР БУСАД ЧУХАЛ МЭДЭЭЛЛИЙГ АГУУЛСАН ГЭЖ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БОЛОН ҮҮРЭГ. АРБИТРЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР ШААРДДАГ (ХЯЗГААРЛАГДМАЛ БУСАД) ТА ЗААВАЛ БОЛОН ЭЦСИЙН АРБИТРЫН БИДНИЙ ЭСРЭГ БАЙНА НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАЖ БАЙГАА,, ЦААШИД (1) ТА ЗӨВХӨН ХУВЬ ХҮНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР КОМПАНИЙН ЭСРЭГ НЭХЭМЖЛЭЛ ЯВУУЛАХ ЗӨВШӨӨРНӨ, ЯМАР Ч АНГИ, ТӨЛӨӨЛӨГЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЭСВЭЛ БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААНД НЭХЭМЖЛЭГЧ, АНГИЙН ГИШҮҮН БИШ, БОЛОН (2) ТА ЗӨВХӨН ТУСЛАМЖ ХАЙХ ЗӨВШӨӨРНӨ (МӨНГӨНИЙ ЗЭРЭГ, INJUNCTIVE, БОЛОН DECLARATORY ТУСЛАМЖ) ХУВЬ ХҮНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР.

 1. ЧУХАЛ ТАТГАЛЗЛУУД.

САЙТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АГУУЛАГДАХ БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ НЬ ЗӨВХӨН МЭДЭЭЛЛИЙН ЗОРИЛГООР ЗОРИУЛАГДСАН БОЛНО. Аливаа вэбсайт, ТҮЦ, гар утасны програм, олон нийтийн мэдээллийн суваг, гуравдагч этгээдийн контентын үйлчилгээ эсвэл зар сурталчилгаа дээр StrainLists-ийн байрлуулсан контент нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан болно. StrainLists батлах биш юм, болон үнэн зөв, эсвэл найдвартай хариуцлага биш юм, ямар нэгэн санал, зөвлөгөө, мэдэгдэл, болон газар, үйлчилгээний талаар хийсэн бусад мэдээлэл, хэрэглэгчийн агуулга, гуравдагч талын материал гэх мэт (тус бүр доор тодорхойлсон). StrainLists нь таны диспансер, жижиглэн худалдааны байршил, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч, гуравдагч этгээд эсвэл сайт эсвэл үйлчилгээний бусад хэрэглэгчидтэй харилцах харилцаанд хариуцлага хүлээхгүй. StrainLists нь диспансер, жижиглэн худалдааны байршил, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид эсвэл тэдгээрийн цэс, агуулгыг харуулах үүрэгтэй биш юм,ЭСВЭЛ ӨӨРСДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, ЭСВЭЛ ТЭДНИЙ ЦЭС БОЛОН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭН ЗӨВ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХЫН ТУЛД ТЭД МЭРГЭШСЭН, ЭСВЭЛ ХУУЛИАР ЭРХ ОЛГОСОН ЭСЭХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХЫН ТУЛД ШИЙДДЭГ.

 • StrainLists нь эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгдөггүй. Сайт, үйлчилгээгээр дамжуулан, эсвэл StrainLists-ийн нийгмийн мэдээллийн хуудас эсвэл сувгуудын аль нэгэнд хандсан аливаа мэдээлэл нь зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын зорилгоор хийгдсэн бөгөөд эмнэлгийн зөвлөгөө, оношлогоо, эмчилгээг орлох зорилгогүй бөгөөд боломжит бүх хэрэглээ, чиглэл, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, сөрөг нөлөөг нөхөх зорилгогүй болно. Ийм мэдээлэлд хязгаарлалтгүйгээр гуравдагч этгээдийн материал, хэрэглэгчийн агуулга, хэрэглэгчийн агуулгаас (жишээ нь, омог онцлох үйл явдал, шинж чанарууд болон бусад өгөгдөл) олсон StrainLists үүсгэсэн агуулга орно. Сайт болон үйлчилгээ, StrainLists-ийн нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хуудас, сувгаар дамжуулан өгсөн мэдээллийг эмнэлгийн аливаа нөхцөл байдлын оношлогоо, эмчилгээнд ашиглах есгүй. ҮРГЭЛЖ ЗӨВЛӨЛДӨХ НЬМЭРГЭШСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ ТА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААР ЯМАР НЭГЭН АСУУЛТ БАЙВАЛ. Мэргэжлийн эмнэлгийн зөвлөгөөг үл тоомсорлож, Сайт, Үйлчилгээ, эсвэл StrainLists-ийн нийгмийн мэдээллийн хуудас, суваг дээр уншсан зүйлээс болж үүнийг хайж олоход хэзээ ч бүү хойшлуул

 • ХАРИУЦЛАГА ДЭЭР ДУРДСАН ТАТГАЛЗЛУУД БОЛОН ХЯЗГААРЛАЛТ ХЭСЭГТ ХАРИУЦЛАГЫН ТАЛААР ИЛҮҮ ЕРӨНХИЙ ТАТГАЛЗЛУУД БОЛОН ХЯЗГААРЛАЛТ ХЯЗГААРЛАЖ БОЛОХГҮЙ 9 БОЛОН 10 ЭСВЭЛ БУСАД ЭНЭ ГЭРЭЭНД.
 1. ЭРХ БҮХИЙ БОЛОН ДАНС.

2.1 хамрагдах боломжтой. Та байх естой 21 нас, эсвэл мэргэшсэн эмнэлгийн марихуан өвчтөн жил АНУ-ын дотор сайт болон/эсвэл үйлчилгээг ашиглах.

2.2 Данс Үүсгэх. Сайтын тодорхой шинж чанаруудыг ашиглахын тулд (жишээлбэл, үйлчилгээг ашиглахын тулд) та StrainLists ("StrainLists Account") дансанд бүртгүүлж, сайтын бүртгэлийн маягтын дагуу өөрийнхөө тухай тодорхой мэдээлэл өгөх естой. Та төлөөлж, баталгаа гэж: (нь) та гаргаж шаардлагатай бүх бүртгэлийн мэдээлэл үнэн зөв, үнэн зөв байх; болон (б) та бүх цаг үед ийм мэдээллийн үнэн зөв байх болно. Та нэгээс илүү StrainLists данс үүсгэж байж болно. StrainLists нь 6.4 ба 11-р хэсэгт заасны дагуу таны StrainLists дансыг түдгэлзүүлэх эсвэл цуцалж болно.

support@StrainLists.com

2.4 Дансны Хариуцлага. Та өөрийн StrainLists дансны нэвтрэх мэдээллийн нууцлалыг хадгалах үүрэгтэй бөгөөд таны StrainLists дансны доор гарч буй бүх үйл ажиллагааг бүрэн хариуцдаг. Та нэн даруй ямар ч зөвшөөрөлгүй ашиглах StrainLists мэдэгдэх хүлээн зөвшөөрч байна, эсвэл сэжигтэй зөвшөөрөлгүй ашиглах, Таны StrainLists данс болон аюулгүй байдлын бусад зөрчсөн. StrainLists нь дээрх шаардлагыг биелүүлээгүйгээс үүсэх аливаа алдагдал, хохирлыг хариуцахгүй бөгөөд хариуцахгүй болно.

2.5 Нийгмийн Сүлжээний Үйлчилгээ. Эсвэл бид таныг сайт эсвэл үйлчилгээнд нэвтрэхийг зөвшөөрөх эсвэл таны StrainLists дансыг тодорхой нийгмийн сүлжээний сайтууд (Жишээ нь, Facebook, Twitter) (SNS") - аас нэвтрэх итгэмжлэлтэй холбож болно. Хэрэв та нэвтэрч, эсвэл SNS таны нэвтрэх итгэмжлэлүүдтэй таны StrainLists данс холбох бол, бид ийм SNS нь та нарын тухай мэдээллийг хүлээн авч болно, нөхцөл, болзлын дагуу (Жишээ нь, Ашиглах Нөхцөл, Нууцлалын Бодлого) SNS нь ("SNS нэр томъео"). Хэрэв та эдгээр SNS-тэй мэдээллээ хуваалцахаар сонгосон бол бид таны сонгуулийн дагуу тэдэнтэй мэдээлэл хуваалцах болно. Гэж SNS-ийн SNS нөхцөл нь бидний тэдэнд задруулсан мэдээлэлд хамаарна.

 1. САЙТ БОЛОН ГАР УТАСНЫ АПП

3.1 Тусгай зөвшөөрөл. Энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу StrainLists нь таны хувийн, арилжааны бус хэрэгцээнд зориулж сайт, үйлчилгээг ашиглах боломжгүй, онцгой бус лиценз олгодог. Энэхүү гэрээний нөхцлийн дагуу StrainLists нь танд шилжүүлэх боломжгүй, програм хангамжийг суулгах, ашиглах онцгой бус лицензийг олгодог StrainLists нь зөвхөн хөдөлгөөнт төхөөрөмж ("гар утасны апп"), зөвхөн гүйцэтгэх боломжтой объектын кодын форматаар, зөвхөн өөрийн гар утасны төхөөрөмж дээр болон таны хувийн, арилжааны бус хэрэглээнд зориулагдсан болно. Энэхүү Гэрээнд ашиглагдсанаар "үйлчилгээ" гэсэн нэр томъео нь гар утасны програмыг агуулдаг.

3.2 Тодорхой Хязгаарлалт. Энэ гэрээнд танд олгосон эрх нь дараах хязгаарлалтад хамаарна: (нь) та лиценз байх естой, зарах, түрээслэх, түрээслэх, шилжүүлэх, хуваарилах, түгээх, хост, эсвэл өөрөөр арилжааны сайт, үйлчилгээг ашиглах; (б) та өөрчилж байх естой, үүсмэл ажил хийх, дизассембл хийх, эмхэтгэх, эсвэл урвуу инженер сайт, үйлчилгээний аль ч хэсэг; (В) Та ижил төстэй, эсвэл өрсөлдөх чадвартай үйлчилгээг бий болгох зорилгоор сайт, үйлчилгээг хандаж байх естой; болон (г) энд зааснаас бусад тохиолдолд, сайт, үйлчилгээний ямар ч хэсэг нь хуулж болно, хуулбарлаж, тарааж, republished., татаж авах, харуулах, байрлуулсан, эсвэл ямар нэгэн хэлбэрээр, эсвэл ямар нэгэн аргаар дамжих. Сайт эсвэл Үйлчилгээний үйл ажиллагаанд ирээдүйд гаргах, шинэчлэх эсвэл бусад нэмэлт зүйл хамаарнаэнэ гэрээний нөхцөл. Аливаа сайт эсвэл Үйлчилгээний агуулга дээрх зохиогчийн эрх болон бусад өмчийн бүх мэдэгдлийг түүний бүх хуулбар дээр хадгалах естой.

3.3 өөрчлөлт. StrainLists нь ямар ч үед сайт эсвэл Үйлчилгээ эсвэл Түүний аль нэг хэсгийг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, зогсоох эрхтэй. Та StrainLists сайт эсвэл Үйлчилгээ эсвэл Түүний аль нэг хэсгийг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, зогсоох талаар танд эсвэл гуравдагч этгээдэд хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

3.4 өмчлөх. Хэрэглэгчийн агуулгыг эс тооцвол сайт, үйлчилгээний бүх оюуны өмчийн эрхийг StrainLists эсвэл StrainLists-ийн лиценз эзэмшигчид эзэмшдэг гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Сайт, Үйлчилгээ үзүүлэх нь танд болон аливаа гуравдагч этгээдэд оюуны өмчийн эрхийн аливаа эрх, нэр, ашиг сонирхлыг шилжүүлэхгүй. StrainLists болон түүний ханган нийлүүлэгчид энэхүү Гэрээнд олгогдоогүй бүх эрхийг нөөцөлдөг.

3.5 Апп Платформ. Та хүлээн зөвшөөрч, гар утасны апп бэлэн та гар утасны апп, Жишээ нь, Apple-ийн App Store® эсвэл Google Play® Store ("App Платформ") хүлээн авсан нь гуравдагч талын апп платформ хамааралтай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Энэхүү Гэрээ нь апп платформтой биш харин та болон StrainLists-ийн хооронд байгаа гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Апп платформ биш StrainLists нь зөвхөн апп, Түүний агуулга, засвар үйлчилгээ, туслах үйлчилгээ, баталгаат хугацааг хариуцах бөгөөд үүнтэй холбоотой аливаа нэхэмжлэлийг (жишээлбэл, Бүтээгдэхүүний хариуцлага, хууль эрх зүйн нийцэл, оюуны өмчийн зөрчил) шийдвэрлэх үүрэгтэй. Та гар утасны апп-тай холбогдуулан апп платформоор цэнэглэгдсэн бүх төлбөрийг төлөхийг зөвшөөрч байна. Апп платформ бүр өөрийн гэсэн нөхцөл, болзолтой байж болноүүнээс гар утасны апп татаж авахаасаа өмнө тохиролцоорой. Та дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч, гар утасны програмыг ашиглах лиценз нь таны дагаж мөрдөх, холбогдох бүх гэрээ, нөхцөл, ашиглах/Үйлчилгээний Нөхцөл, холбогдох апп платформын бусад бодлогыг дагаж мөрдөх нөхцлийг бүрдүүлдэг. Апп платформ (болон Түүний охин компаниуд) нь энэхүү Гэрээний гуравдагч талын ашиг хүртэгч бөгөөд энэхүү Гэрээг хэрэгжүүлэх эрхтэй болно гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та Apple App Store-оос гар утасны апп руу нэвтрэх эсвэл татаж авах бол доорх 14.5 хэсэгт байрлах Apple® - ээс програм руу нэвтрэх, татаж авах хэсгийг үзнэ үү.

 1. Харилцаа холбоо

4.1 Мессэж. Үйлчилгээ эсвэл програм хангамжийг ашигласнаар та StrainLists болон Түүний нэрийн өмнөөс ажиллаж буй хүмүүст таны бидэнд өгсөн утасны дугаар дээр текст (SMS) мессеж илгээхийг зөвшөөрч, зөвшөөрч байна. Эдгээр зурвасууд нь таны Үйлчилгээг ашиглах тухай үйл ажиллагааны мессеж, маркетинг эсвэл бусад сурталчилгааны мессежүүдийг багтааж болно. StrainLists-аас зурвасууд, түүний нэгдмэл сонирхолтой компаниуд, шаардлагатай гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч, оруулж болох боловч хязгаарлагдмал биш юм: таны хэрэглэгчийн бүртгэл, үйлчилгээний ашиглах талаар үйл ажиллагааны харилцаа холбоо, StrainLists дээр шинэ, Одоо байгаа боломжуудын талаар шинэчлэлтүүд, АНУ-ын болон манай гуравдагч талын түнш ажиллуулж урамшуулал талаар харилцаа холбоо, болон StrainLists болон салбарын хөгжлийн талаар мэдээ. Таны гар утас хэрэглэж стандарт Текст зурвас илгээх хураамжcarrier бид илгээх текст мессеж хэрэглэх болно. Таны сурталчилгааны текстийг хүлээн авах гэрээ нь StrainLists-ийн санал болгож буй аливаа бараа, үйлчилгээг худалдан авах нөхцөл биш юм. Хэрэв та StrainLists-д өгсөн утасны дугаараа өөрчлөх эсвэл идэвхгүй болгосон бол хуучин дугаараа олж авсан хэн нэгэнтэй санамсаргүйгээр харилцахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд дансны мэдээллээ шинэчлэх шаардлагатай. Та текст, дуудлага, эсвэл prerecorded мессеж автомат утасны залгах систем бий болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, үүгээр утасны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль ("TCPA") - ийн дагуу үүссэн аливаа нэхэмжлэл явуулах нь таны эрхийг татгалзах. TCPA-ийн дагуу аливаа нэхэмжлэл нь ойлгогдошгүй гэж тооцогддог тул Та Үйлчилгээг ашиглах эсвэл сайтад нэвтрэх замаар ийм ойлгогдошгүй нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрч байна.TCPA нь 13-р зүйлд заасан хувь хүн, анги, төлөөлөгч биш, үндсэн дээр арбитрч болно.

4.2 Татгалзах. Энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурснаар та татгалзах хүртэл текст мессеж хүлээн авахыг зөвшөөрч байна. Та StrainLists нь сурталчилгааны текст мессеж зогсоох хариулах гээд ямар ч үед StrainLists-аас сурталчилгааны текст мессеж хүлээн авахаас татгалзаж болно. Та өөрийн бүртгэлийг устгах, эсвэл StrainLists ямар ч текст мессеж зогсоох хариулах замаар ямар ч үед StrainLists бүх текст мессеж хүлээн авахаас татгалзаж болно. Тайлбар: Та StrainLists бүх текст мессеж хүлээн авахаас татгалзах бол, та үйл ажиллагааны текст мессеж хүлээн авах зөвшөөрсөн ч тодорхой үйлчилгээг ашиглах боломжтой байх болно. StrainLists таны хүсэлтийг боловсруулж байхад та богино хугацаанд текст мессеж хүлээн авч үргэлжлүүлж болно, мөн та нар бас таны татгалзах хүсэлтийг хүлээн авсан баталгаажуулсан текст мессеж хүлээн авч болно. Энэ гарын үсэг зурснааргэрээ, та татгалзах хүсэлт хүлээгдэж байгаа үед танд илгээсэн аливаа зурвастай холбоотой TCPA-ийн дагуу үүссэн аливаа нэхэмжлэлийг хэрэгжүүлэх эрхээ татгалзаж байна. TCPA дагуу ямар ч шаардлага НҮБ-ын ойлгогдошгүй гэж байна хэмжээгээр, та үйлчилгээг ашиглан, эсвэл сайтад хандах замаар гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна, та TCPA дагуу үүссэн ямар ч ийм ойлгогдошгүй шаардлага хувь хүн дээр арбитрын болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна, анги, төлөөлөгч үгүй биш, үндсэн, хэсэгт заасан 13.

4.3 Буцааж Татгалзах. Та StrainLists нь текст мессеж эхлэх хариулах гээд ямар ч үед StrainLists нь текст мессеж хүлээн авах руу буцаж татгалзаж болно.

4.4 Түлхэх Мэдэгдэл. Хэрэв та өөрийн хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр манай гар утасны апп суулгах үед та түлхэх мэдэгдэл хүлээн авах хүлээн зөвшөөрч байна, гар утасны апп дээр биш ч гэсэн апп таны хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр танд илгээдэг мессеж юм. Та мобайл төхөөрөмжийнхөө \ "Тохиргоо\" хуудсанд зочилж мэдэгдлийг унтрааж болно.

4.5 И-мэйл хаяг. Бид танд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүнчлэн гуравдагч этгээдийн талаархи имэйлийг илгээж болно гэдэгтэй та санал нэг байна. Та сурталчилгааны имэйл дэх бүртгэлээс хасах зааврыг дагаж сурталчилгааны имэйлээс татгалзаж болно.

 1. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН АГУУЛГА

5.1 Хэрэглэгчийн Агуулга. "Хэрэглэгчийн Агуулга" гэдэг нь хэрэглэгчийн профайл дахь агуулга, хэрэглэгчийн Тойм ба/эсвэл бичлэг гэх мэт ямар ч хязгаарлалтгүйгээр сайт эсвэл үйлчилгээнд хэрэглэгчийн оруулсан, эсвэл ашигладаг бүх мэдээлэл, агуулгыг хэлнэ. Та хүлээн зөвшөөрч, StrainLists ямар ч хэрэглэгчийн агуулгын хувьд хариуцлага биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна, Түүний үнэн зөв зэрэг, бүрэн бүтэн, цаг хугацаа, хүчинтэй байх, Зохиогчийн эрх дагаж мөрдөх, хууль есны, ес журам, чанар, эсвэл Түүний бусад аль ч тал. StrainLists нь ямар ч хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглах, буруугаар ашигласны төлөө танд болон бусад хүн, хэрэглэгчдэд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй болно.

5.2 Хэрэглэгчийн Агуулга-Хязгаарлалт. Та Сайт, Үйлчилгээ, эсвэл StrainLists-ийн нийгмийн мэдээллийн хуудас эсвэл сувгуудын аль нэгийг нь зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент, худалдааны нууц, ес суртахууны эрх, нууцлалын эрх, сурталчилгааны эрх, бусад оюуны өмч, өмчийн эрх зэрэг гуравдагч этгээдийн аливаа эрхийг зөрчсөн аливаа хэрэглэгчийн агуулгыг цуглуулах, байршуулах, дамжуулах, харуулах, түгээхгүй байхыг зөвшөөрч байна; (б) хууль бус, дарамт, хүчирхийлэл, tortious, аюултай, хортой, бусдын хувийн инвазив, бүдүүлэг, нэр төр гутаасан, хуурамч, санаатайгаар төөрөгдүүлсэн, худалдааны libelous, порно, ес журамгүй, patently доромжилсон (жишээ нь, арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах, харгислал, үзэн ядалт, эсвэл ямар нэгэн бүлэг, хувь хүний эсрэг ямар нэгэн бие махбодийн хор хөнөөлийг дэмждэг материал) эсвэл ямар нэгэн байдлаар эсэргүүцэх материалтөрөл буюу мөн чанар; эсвэл (c) аливаа хууль, зохицуулалт, эсхүл аливаа гуравдагч этгээдийн тавьсан үүрэг, хязгаарлалтыг зөрчсөн тохиолдолд.

5.3 Хэрэглэгчийн Агуулга-Таны Үүрэг Хариуцлага. Та өөрийн хэрэглэгчийн агуулгын хувьд зөвхөн үүрэгтэй. Та өөрийн хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглахтай холбоотой бүх эрсдэл гэж, Түүний үнэн зөв ямар ч хамааралтай гэх мэт, бусдын бүрэн бүтэн, эсвэл ашигтай, эсвэл та эсвэл ямар нэгэн гуравдагч этгээдийн хувийн таних болгодог Таны хэрэглэгчийн агуулга ямар нэгэн тодруулга. Та үүгээр төлөөлж, таны хэрэглэгчийн агуулга нь Хүлээн зөвшөөрөгдсөн ашиглах бодлогыг зөрчиж болохгүй вэ гэдгийг баталгаа (Доор тодорхойлсон). Та өөрийн хэрэглэгчийн агуулга нь ямар нэгэн байдлаар StrainLists-ээр хангагдсан, ивээн тэтгэсэн эсвэл батлагдсан гэсэн үг биш байж магадгүй юм. Та хүлээн зөвшөөрч, StrainLists ямар ч хэрэглэгчийн агуулгын хувьд хариуцлага биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна, Түүний үнэн зөв зэрэг, бүрэн бүтэн, цаг хугацаа, хүчинтэй байх, Зохиогчийн эрх дагаж мөрдөх, хууль есны, ес журам, чанар, эсвэл Түүний бусад аль ч тал.StrainLists нь ямар ч хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглах, буруугаар ашигласны төлөө танд болон бусад хүн, хэрэглэгчдэд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй болно. Учир нь та ганцаараа өөрийн хэрэглэгчийн агуулгыг хариуцдаг (мөн жагсаалт биш), жишээлбэл, таны хэрэглэгчийн агуулга нь Хүлээн зөвшөөрөгдсөн ашиглалтын бодлого эсвэл бусад холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд та өөрийгөө хариуцлага хүлээх болно. StrainLists нь ямар ч хэрэглэгчийн агуулгыг нөөцлөх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд хэрэглэгчийн агуулгыг хүссэн үедээ устгаж болно. Хэрэв та хүсвэл өөрийн хэрэглэгчийн агуулгын нөөц хуулбарыг үүсгэх үүрэгтэй.

5.4 Тусгай зөвшөөрөл. Та үүгээр олгох, мөн та төлөөлж, та нар олгох эрхтэй гэсэн баталгаа, буцалтгүй тусламж StrainLists нь, nonexclusive, нөөц ашигласны төлбөр үнэ төлбөргүй, бүрэн төлсөн, дэлхий даяар тусгай зөвшөөрөл хуулбарлах, түгээх, олон нийтэд харуулах, гүйцэтгэх, үүсмэл бүтээлийг бэлтгэх, бусад ажилд тусгах, болон бусад Таны хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглах, болон дурдсан нь sublicenses олгох, зөвхөн сайт, үйлчилгээний таны хэрэглэгчийн агуулгыг зэрэг зорилгоор. Та өөрийн хэрэглэгчийн агуулгатай холбоотой ес суртахууны эрх, хамаарлын аливаа нэхэмжлэл, нотолгооноос эргэлт буцалтгүй татгалзахыг (мөн татгалзах шалтгаан) зөвшөөрч байна.

5.5 санал хүсэлт. Та StrainLists сайт, үйлчилгээний талаар ямар нэгэн санал, эсвэл санал өгөх бол ("санал хүсэлт"), Та үүгээр санал бүх эрхийг StrainLists оноож, StrainLists зохих гэж үзсэн ямар ч байдлаар ийм санал болон холбогдох мэдээллийг ашиглах эрхтэй болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. StrainLists та бус нууц болон төрийн бус өмчийн гэж StrainLists хангах ямар ч санал эмчлэх болно. Та нууц, эсвэл өмчийн гэж үзэж ямар нэгэн мэдээлэл, санаа StrainLists гаргаж байх болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

 1. ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН АШИГЛАХ БОДЛОГО.


6.1 Сэтгэгдэл. Та StrainLists дээр сэтгэгдэл үлдээхийн тулд хүчинтэй данс, имэйл хаягтай байх естой. Тойм илгээхээсээ өмнө, Хэрэв та өөрийн StrainLists дансанд холбоотой таны и-мэйл хаягаа шалгах хэрэгтэй болно. Та газар дээр нь Тойм оруулж байх нь хүлээн зөвшөөрч байна, Үйлчилгээ, эсвэл StrainLists-ийн нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хуудас, эсвэл сувгуудын аль нь таны хувийн туршлага дээр тулгуурласан биш юм, эсвэл өөрөөр таны хувийн туршлага нь үнэн зөв тайлбар нь газар дээр нь бусад хэрэглэгчдийг хангах өөр ямар нэгэн зорилгоор зориулагдсан байна. Хуучин дээр суурилсан сэтгэгдэл, төрийн бус хувийн туршлага зөвшөөрөл байхгүй байна. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн ашиглалтын бодлогод тусгагдсан бусад хязгаарлалтуудаас гадна Сайт, Үйлчилгээ эсвэл StrainLists-ийн нийгмийн мэдээллийн хуудас эсвэл сувгуудын аль нэгэнд байрлуулсан тойм нь: (a) бичигдэх есгүйзөвхөн том үсгээр; (Б) plagiarized байх; (в) спам агуулсан, зар сурталчилгаа, болон/эсвэл гадаад вэб сайт руу холбоосууд; (г) ямар ч диспансерийн ажилтан болон бусад этгээдийн талаар зөрүүтэй мэдээлэл агуулсан, (и) хувь хүний биеийн гадаад төрх нь хэт дэлгэрэнгүй, эсвэл бэлгийн тодорхойлолт агуулсан, эсвэл диспансерийн харьяа хувь хүн, эсвэл бүлэг эсрэг очив хувийн халдлага, (е) бүтээгдэхүүн, амбулатори хянаж байгаа бусад амбулатори, эсвэл өрсөлдөгч лавлагааг агуулсан, эсвэл (г) холбоогүй хувийн гомдлыг агуулсан. Хэрэв та диспансерийн Эзэн, сайн дурын ажилтан эсвэл ажилтан бол таны Диспансер эсвэл бүтээгдэхүүний талаар эсвэл өрсөлдөгчдийн Диспансер эсвэл бүтээгдэхүүний талаар тойм нийтлэхгүй байж болно. Диспансерийн эзэмшигчийн хувьд та дараахь зүйлийг хариуцнатаны диспансерийн хуудсанд байрлуулсан бүх тойм дээр Хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэрэглээний бодлогыг зохицуулж, хэрэгжүүлэх.

6.2 зураг. Зургийн файлууд нь зөвхөн харуулсан бүтээгдэхүүнүүдтэй байх естой бөгөөд биеийн хэсгүүд, эмх замбараагүй эсвэл эмх замбараагүй дэвсгэр, бүтээгдэхүүний боодол, валют, парафералиа, брэндийн нэр эсвэл бүтээгдэхүүнээс бусад объектуудыг оруулах есгүй. Зургийн файлууд нь тодорхой байх естой бөгөөд бүдэг, бүдэг, эсвэл ямар нэгэн флаш тусгал агуулсан байх есгүй. Бүтээгдэхүүн нь зургийн файлд төвлөрсөн байх естой. Зургийн файлууд нь харуулсан бүтээгдэхүүний үнэн зөв дүрслэлийг агуулсан байх естой. Зургийн файлууд нь порнограф эсвэл бусад график зургийг агуулж болохгүй бөгөөд энэ 6 хэсэгт заасан удирдамжийг дагаж мөрдөх естой.

6.3 Технологийн Хязгаарлалт. Үүнээс гадна, Та сайт эсвэл үйлчилгээг ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна: (A) компьютерийн вирус, өт, компьютерийн систем эсвэл өгөгдлийг гэмтээх, өөрчлөх зорилготой аливаа програм хангамжийг байршуулах, дамжуулах, түгээх; (b) хүсээгүй эсвэл зөвшөөрөлгүй зар сурталчилгаа, сурталчилгааны материал, хог шуудан, спам, гинжин захидал, пирамид схем, эсвэл арилжааны болон бусад хэлбэрээр давхардсан эсвэл хүсээгүй мессеж илгээх; (c) бусад хэрэглэгчид, түүний дотор и-мэйл хаяг, тэдгээрийн зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл, өгөгдлийг хураах, цуглуулах, цуглуулах, цуглуулах; (d) Бусад хэрэглэгчид, түүний дотор цахим шуудангийн хаяг, тэдгээрийн сайт эсвэл үйлчилгээнд холбогдсон сервер эсвэл сүлжээнд хэт их ачаалал өгөх эсвэл ийм сүлжээний журам, бодлого, журмыг зөрчих; (e) өөр нэгнийг дуурайхыг оролдох буюухэрэглэгч эсвэл StrainLists эсвэл сайт эсвэл үйлчилгээнд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, нууц үг олборлох эсвэл бусад хэрэгслээр дамжуулан сайт эсвэл үйлчилгээнд холбогдсон эсвэл ашигласан бусад компьютерийн систем эсвэл сүлжээнд нэвтрэх; (f) өөр хэрэглэгчийн сайт эсвэл үйлчилгээг ашиглах, эдлэхэд нь саад учруулах, дарамтлах; эсвэл (g) програм хангамж эсвэл автоматжуулсан агентууд эсвэл скриптүүдийг сайт эсвэл үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, ингэснээр олон данс үүсгэх, автоматжуулсан хайлт, хүсэлт, асуулга үүсгэх, эсвэл сайт эсвэл үйлчилгээнээс өгөгдлийг хусах, хусах, эсвэл олборлох.

6.4 хяналт тавих, түдгэлзүүлэх, дуусгавар болгох. Бид эрхтэй (гэхдээ ямар ч үүрэг) ямар ч хэрэглэгчийн агуулгыг хянах (ямар ч дүрс файл, тойм гэх мэт), судлах, болон/эсвэл Бидний үзэмжээр та нарын эсрэг зохих арга хэмжээ авах (устгах, эсвэл таны хэрэглэгчийн агуулгыг өөрчлөх гэх мэт, хэсэгт заасны дагуу таны StrainLists данс дуусгавар болгох 11, болон/эсвэл хууль сахиулах байгууллагад танд тайлагнах) Бидний үзэмжээр Бид та Хүлээн зөвшөөрөгдсөн ашиглах бодлого, энэ гэрээний бусад заалтыг зөрчсөн гэж сэжиглэж байгаа бол, эсвэл бидэнд болон бусад этгээдэд хариуцлага бий болгох.

 1. Нөхөн төлбөр.

Та нөхөн болон StrainLists барих хүлээн зөвшөөрч байна (болон Түүний албан хаагч, ажилчид, болон агентууд) ямар ч болон бүх алдагдал нь гэм хоргүй, хохирол, өр төлбөр, нэхэмжлэл, арга хэмжээ, шүүлтүүд, шагнал, шийтгэл, торгууль, зардал болон/эсвэл зардал (үндэслэлтэй өмгөөлөгч' хураамж гэх мэт) эсвэл улмаас буюу улмаас үүссэн аливаа гуравдагч этгээдийн гаргасан аливаа нэхэмжлэл, эрэлт холбоотой (Би) сайт эсвэл үйлчилгээг ашиглах, буруугаар ашиглах, (ii) таны хэрэглэгчийн агуулга, (iii) энэхүү Гэрээг зөрчсөн; эсвэл (iv) холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг зөрчсөн. StrainLists эрхтэй, таны зардлаар, үүний төлөө та биднийг нөхөн төлөх шаардлагатай байгаа аливаа асуудлыг онцгой хамгаалах, хяналт гэж, та нар эдгээр нэхэмжлэлийн бидний батлан хамгаалах хамтран ажиллах хүлээн зөвшөөрч байна. Та урьдчилан ямар ч асуудлыг шийдвэрлэх байх нь хүлээн зөвшөөрч байнаStrainLists бичгээр зөвшөөрөл. StrainLists ямар ч ийм нэхэмжлэлийн танд мэдэгдэх боломжийн хүчин чармайлтыг ашиглах болно, арга хэмжээ авах, эсвэл энэ тухай мэдэж болж дээр байцаан шийтгэх.

 1. ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛ; ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН МАТЕРИАЛ; ХЯМДРАЛ; ЦЭС; БУСАД ХЭРЭГЛЭГЧИД; СУЛЛАХ.

8.1 Гуравдагч Этгээдийн Харилцан Үйлчлэл. Сайт, үйлчилгээг ашиглах явцад, та захидал харилцаанд орж болно,-аас бараа,/эсвэл үйлчилгээг худалдан авах, эсвэл гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн урамшуулал оролцох, зар сурталчилгаа, эсвэл ивээн тэтгэгч үйлчилгээгээр дамжуулан тэдний бараа,/эсвэл үйлчилгээг харагдаж байгаа. Тухайлбал, StrainLists та гуравдагч этгээдийн хамт орж болох ямар ч ажил гүйлгээ нь тал биш юм. Ийм үйл ажиллагаа, ийм үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа нөхцөл, болзол, баталгаа, төлөөлөл нь зөвхөн та болон холбогдох гуравдагч этгээдийн хооронд байна. StrainLists нь та болон ийм гуравдагч этгээдийн хооронд ийм захидал харилцаа, худалдан авалт, гүйлгээ, сурталчилгаа хийхэд ямар ч хариуцлага, үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь таны үүрэг гэдэгтэй та санал нэг байнаүйлчилгээгээр дамжуулан харилцаж буй аливаа гуравдагч этгээдтэй бүх үйлдэл,харилцан үйлчлэлд.

8.2 Гуравдагч Талын Материал. Сайт эсвэл үйлчилгээ нь гуравдагч этгээдийн агуулгыг харуулах, оруулах, ашиглах боломжтой (өгөгдөл, мэдээлэл, нийтлэлийн програмууд эсвэл бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ ба/эсвэл материалыг багтаасан) эсвэл гуравдагч этгээдийн вэбсайт, үйлчилгээ, Худалдаа, диспансерийн цэс гэх мэт гуравдагч этгээдийн зар сурталчилгааны холбоосыг агуулсан байж болно.Үнэ, Бүтээгдэхүүний нэр, Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт цэс тус бүр (доор тодорхойлсон) (хамтдаа "гуравдагч этгээдийн материал"). Та хүлээн зөвшөөрч, StrainLists гуравдагч талын материалын хариуцлага биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна, Тэдний үнэн зөв зэрэг, бүрэн бүтэн, цаг хугацаа, хүчинтэй байх, Зохиогчийн эрх дагаж мөрдөх, хууль есны, ес журам, чанар, эсвэл Түүний бусад аль ч тал. StrainLists гэж биш юм, та нарт ямар нэгэн хариуцлага, хариуцлага байх болно, эсвэлаливаа гуравдагч этгээдийн материалыг бусад хүн эсвэл хэрэглэгч. Гуравдагч талын материал, холбоосууд нь зөвхөн танд тав тухтай байдлаар хангагдсан бөгөөд та өөрийн эрсдэлд бүрэн хандаж, ашигладаг. Гуравдагч этгээдийн материалтай холбогдоход гуравдагч этгээдийн хувийн нууц, мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа зэрэг холбогдох гуравдагч этгээдийн нэр томъео, бодлого хамаарна. Та ийм гуравдагч этгээдийн материалтай холбогдуулан ямар нэгэн гүйлгээ хийхээс өмнө шаардлагатай эсвэл тохиромжтой гэж үзсэн мөрдөн байцаалтыг хийх хэрэгтэй.

8.3 хэлцэл. Сайт эсвэл үйлчилгээ нь жагсаасан диспансеруудаас (хамтдаа "наймаа") купон, сурталчилгааны код, бэлэг, дээж болон бусад саналыг харуулах, оруулах, хийх боломжтой. Хэлэлцээр нь энэхүү гэрээний дагуу "гуравдагч этгээдийн материал" - ыг бүрдүүлдэг. StrainLists жагсаалт амбулатори ("Offeror") нь зөвхөн зар сурталчилгааны нэг хэлбэр болгон газар дээр нь эдгээр хэлэлцээрийг, үйлчилгээг харуулна. Бүх хэлэлцээрийг холбогдох Offeror шууд санал болгож байна, болон нэмэлт нөхцөл хамаарна байж болно, Нөхцөл, эсвэл Offeror нь хязгаарлалт, эсвэл холбогдох хуулийн дагуу, ийм нэмэлт нөхцөл эсэхээс үл хамааран, Нөхцөл, эсвэл хязгаарлалт илэрхий газар, үйлчилгээний орсон байна. Offeror, болон StrainLists үгүй биш, зөвхөн үүрэгтэй: (нь) нь гэтэлгэлГэрээ; (Б) холбогдох хууль (хязгаар, зар сурталчилгаа, гэтэлгэл, түүнд холбоотой нөхцөл, нөхцөл, хязгаарлалт ч гэх мэт) нь гэрээний бүх асуудлыг дагаж мөрдөх; (в) Энэ нь гэрээ холбогдуулан танд олгодог бүх бараа, үйлчилгээ; болон (г) бүх гэмтэл, өвчин, хохирол, нэхэмжлэл, өр төлбөр, зардал энэ нь та зовж хүргэж болно, шууд буюу шууд бусаар, бүрэн буюу хэсэгчлэн, нь гэрээ ашиглах, эсвэл гэтэлгэлийн холбоотой эсэхээс үл хамааран.

8.4 Бусад Хэрэглэгчид. Сайт эсвэл үйлчилгээний хэрэглэгч бүр өөрийн хэрэглэгчийн бүх агуулга, гуравдагч этгээдийн материалыг дангаараа хариуцдаг. Бид хэрэглэгчийн агуулга ба/эсвэл гуравдагч этгээдийн материалыг хянадаггүй тул та бид ямар ч хэрэглэгчийн агуулга ба/эсвэл гуравдагч этгээдийн материалд хариуцлага хүлээхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байгаа тул аливаа хэрэглэгчийн агуулга ба/эсвэл гуравдагч этгээдийн материалын нарийвчлал, валют, тохиромжтой байдал, чанарын талаар ямар ч баталгаа гаргахгүй бөгөөд бид ямар ч хэрэглэгчийн агуулга ба/эсвэл гуравдагч этгээдийн материалд хариуцлага хүлээхгүй. Бусад сайт эсвэл үйлчилгээний хэрэглэгчидтэй (Диспансер гэх мэт) харилцах харилцаа нь зөвхөн та болон ийм хэрэглэгчийн хооронд байдаг. Та StrainLists ямар ч ийм харилцан үр дүнд гарсан аливаа алдагдал, хохирлыг хариуцлага хүлээхгүй болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Та хоерын хооронд маргаан байгаа болмөн ямар ч сайт, үйлчилгээний хэрэглэгч, бид оролцож болох ямар ч үүрэг дор байдаг.

8.5 хувилбар. Сайт, үйлчилгээний таны ашиглах харгалзан, та үүгээр суллах, үүрд StrainLists урсах (болон манай ажилтан, ажилчид, агентууд, залгамжлагчид, болон томилно) нь, мөн үүгээр татгалзах болон хувьд таны эрхийг суллахгүй, тус бүр өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн маргаан, шаардлага, маргаан, эрэлт хэрэгцээ, эрх, үүрэг, хариуцлага, үйлдэл, бүх төрлийн болон шинж чанартай үйл ажиллагааны шалтгаан (хувийн нууцтай холбоотой нэхэмжлэл, текст мессеж хүлээн авах, хувийн гэмтэл, үхэл, эд хөрөнгийн хохирол гэх мэт), мэдэгдэж байгаа эсвэл үл мэдэгдэх, энэ нь шууд болон шууд бусаар үүссэн, эсвэл үүссэн, эсвэл Шууд болон шууд бусаар үүссэн, эсвэл Шууд болон шууд бусаар үүссэн, эсвэл шууд бусаар нь, ямар ч харилцан үйлчлэл, эсвэл үйлдэл, эсвэл орхигдуулсан, бусад сайт болон үйлчилгээний хэрэглэгчид, гуравдагч талын харилцан үйлчлэл, эсвэл гуравдагч талын материал. ХЭРЭВ ТА КАЛИФОРНИЙН ОРШИН СУУГЧ БОЛ,ТА ҮҮГЭЭР КАЛИФОРНИ МУЖИЙН ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ХЭСЭГ ТАТГАЛЗАХ 1542 ДЭЭР ДУРДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН, НЬ ЗААСАН: "ЕРӨНХИЙ ХУВИЛБАР ЗЭЭЛДҮҮЛЭГЧ, ЭСВЭЛ ГАРГАЖ ТАЛ НЬ МЭДЭХГҮЙ БАЙНА, ЭСВЭЛ СУЛЛАХЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЕД ТҮҮНИЙ ТАЛД БАЙХ ГЭЖ СЭЖИГЛЭЖ БАЙГАА БӨГӨӨД НЭХЭМЖЛЭЛИЙН СУНГАЖ БОЛОХГҮЙ ВЭ, ТЭР, ТҮҮНИЙ МЭДЭГДЭЖ БАЙГАА БОЛ МАТЕРИАЛЛАГ ЗЭЭЛДЭГЧ, ЭСВЭЛ ГАРГАСАН ТАЛ НЬ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭХ НӨЛӨӨЛСӨН БАЙНА."Хэрэв та Калифорни мужийн бус оршин суугч бол дээрх хувилбар нь бүх нэхэмжлэлд хамаарна гэдгийг та үүгээр хүлээн зөвшөөрч байна, та энэ гэрээнд гарын үсэг зурсан үед оршин тогтнож мэдэхгүй байсан нэхэмжлэл гэх мэт.

 1. Татгалзлууд

САЙТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ "AS-IS" БА "AS AVAILABLE" ХЭЛБЭРЭЭР ҮЗҮҮЛДЭГ БӨГӨӨД БИД (МӨН МАНАЙ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧИД) ХОЛБОГДОХ ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН БҮРЭН ХЭМЖЭЭГЭЭР, АЛИВАА БАТАЛГАА, НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ШУУД БОЛОН ШУУД БУС, ТҮҮНИЙ ДОТОР ХУДАЛДААНЫ БАТАЛГАА, НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТОДОРХОЙ ЗОРИЛГООР ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ, ГАРЧИГ, ЧИМЭЭГҮЙ ТААШААЛ АВАХ, НАРИЙВЧЛАЛ, ЭСВЭЛ ЗӨРЧИЛГҮЙ БАЙХ. Дээр дурдсаныг хязгаарлахгүйгээр StrainLists (болон манай ханган нийлүүлэгчид) сайт эсвэл үйлчилгээнд ямар ч баталгаа гаргахгүй: (A) таны шаардлагыг хангах болно; (B) тасралтгүй, цаг тухайд нь, найдвартай, алдаагүй байх; эсвэл (C) үнэн зөв, найдвартай, вирус эсвэл бусад хортой кодгүй, бүрэн, хууль есны эсвэл аюулгүй байх болно.

ЗАРИМ УЛС ШУУД БУС БАТАЛГААГ ХАСАХЫГ ЗӨВШӨӨРДӨГГҮЙ ТУЛ ДЭЭРХ ХАСАЛТ ТАНД ХАМААРАХГҮЙ БАЙЖ МАГАДГҮЙ ЮМ

 1. ХАРИУЦЛАГЫН ХЯЗГААРЛАЛТ

Холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн бүрэн хэмжээгээр, ямар ч тохиолдолд StrainLists (мөн манай ханган нийлүүлэгчид) танд эсвэл гуравдагч этгээдэд алдагдсан ашиг, эсвэл энэхүү гэрээ эсвэл таны ашиглалттай холбоотой үүссэн шууд бус, үр дагавартай, үлгэр жишээ, тохиолдлын, онцгой, шийтгэлийн хохирлыг хариуцахгүй., эсвэл ашиглах боломжгүй, сайт эсвэл үйлчилгээ, ийм хохирол гарах боломжийн талаар бидэнд зөвлөж байсан ч гэсэн. НЭВТРЭХ, БОЛОН АШИГЛАХ, САЙТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ӨӨРИЙН ҮЗЭМЖЭЭР, ЭРСДЭЛТЭЙ БАЙНА, ТА НАР ЧУХАМ ХЭНИЙ ҮР ДҮНД ТАНЫ КОМПЬЮТЕРИЙН СИСТЕМД ЯМАР НЭГЭН ХОХИРОЛ, ЭСВЭЛ ӨГӨГДЛИЙН АЛДАГДЛЫГ ДАНГААРАА ХАРИУЦАХ БОЛНО. Энд агуулагдаж байгаа эсрэгээр нь юу ч үл харгалзан, StrainLists-ийн (болон манай ханган нийлүүлэгч') үүссэн, эсвэл энэ гэрээний холбоотой аливаа хохирлыг танд хариуцлага (ямар нэгэн шалтгаанаарЯмар ч болон үл хамааран үйл ажиллагааны хэлбэр), бүх цаг үед их хязгаарлагдмал байх болно (нь) тавин АНУ-ын доллар ($50) болон (б) та өмнө нь StrainLists төлсөн дүн 12 сарын (хэрэв байгаа бол). НЭГЭЭС ОЛОН НЭХЭМЖЛЭЛ БАЙГАА НЬ ЭНЭ ХЯЗГААРЫГ ТОМРУУЛАХГҮЙ.

ЗАРИМ УЛС ОРОНД ҮР ДАГАВАРТАЙ ХОХИРЛЫН ТОХИОЛДЛЫН ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ, ХАСАХЫГ ЗӨВШӨӨРДӨГГҮЙ ТУЛ ДЭЭРХ ХЯЗГААРЛАЛТ ЭСВЭЛ ХАСАЛТ НЬ ТАНД ХАМААРАХГҮЙ БАЙЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ТА ХАРЬЯАЛЛААС ХАРЬЯАЛАЛ ХҮРТЭЛ ӨӨР ӨӨР ХУУЛЬ ЕСНЫ ЭРХТЭЙ БАЙЖ БОЛНО.

 1. ХУГАЦАА БА ДУУСГАВАР БОЛОХ.

Энэ хэсэгт заасны дагуу Та сайт эсвэл үйлчилгээг ашиглах үед Энэхүү гэрээ бүрэн хүчин төгөлдөр хэвээр байх болно. Бид (a) сайт болон/эсвэл үйлчилгээг (таны StrainLists дансыг оруулаад) ашиглах эрхийг тань түдгэлзүүлэх эсвэл (b) энэхүү Гэрээг цуцлах, ямар нэгэн шалтгаанаар өөрийн үзэмжээр, түүний дотор Энэхүү Гэрээг зөрчсөн сайт, үйлчилгээг ашиглах эрхийг цуцалж болно. Энэхүү Гэрээг цуцалсны дараа таны StrainLists данс болон сайт, үйлчилгээнд нэвтрэх, ашиглах эрх шууд дуусгавар болно. Та өөрийн StrainLists Дансны ямар ч дуусгавар манай сайтаас үүгээр холбоотой таны хэрэглэгчийн агуулга устгалтыг хурдасгадаг явдал гэдгийг ойлгож, үйлчилгээ, болон амьд мэдээллийн сан. StrainLists нь энэхүү Гэрээг цуцлах, түүний дотор танд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй болнотаны StrainLists данс дуусгавар болгох, эсвэл таны хэрэглэгчийн агуулгыг устгах. Энэхүү Гэрээ дуусгавар болсны дараа ч энэхүү Гэрээний дараах заалтууд хүчин төгөлдөр хэвээр үлдэнэ: 3.2-3.4, 4-14 дэх хэсэг.

 1. ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН БОДЛОГО.

StrainLists нь бусдын оюуны өмчийг хүндэтгэдэг бөгөөд манай сайт, үйлчилгээний хэрэглэгчид ижил зүйлийг хийхийг хүсдэг. Манай сайт, Үйлчилгээтэй холбогдуулан зохиогчийн эрхийг зөрчсөн аливаа материалыг устгах, цуцлах, зохих нөхцөлд манай сайтын хэрэглэгчид болон оюуны өмчийн эрхийн давтан зөрчил гаргагч үйлчилгээ, Түүний дотор зохиогчийн эрхийг цуцлах талаар заасан зохиогчийн эрхийн хуулийг хүндэтгэн үзэх бодлогыг баталж, хэрэгжүүлсэн. Хэрэв та манай хэрэглэгчдийн нэг нь гэж үзэж байгаа бол, манай сайт, үйлчилгээг ашиглах замаар, хууль бусаар зохиогчийн эрхийг зөрчсөн (ийн) нь ажил, мөн болдогсон бол зөрчсөн материал арилгасан байх хүсэж байгаа, бичгээр мэдэгдэл хэлбэрээр дараах мэдээлэл (заасны дагуу 17 U. S. C. § 512(в)) бидний томилсон зохиогчийн эрхийн төлөөлөгч өгсөн байх естой:

12.1 таны бие махбодийн болон цахим гарын үсэг;

12.2 зохиогчийн эрхэд хамаарах ажлын тодорхойлолт(ууд) та зөрчсөн байна гэж үздэг;

12.3 таны шаардаж буй манай үйлчилгээний талаарх материалыг зөрчиж байгаа бөгөөд та биднийг устгахыг хүсч байгааг тодорхойлох;

12.4 ийм материалыг олохыг бидэнд зөвшөөрөхөд хангалттай мэдээлэл;

12.5 таны хаяг, Утасны дугаар, и-мэйл хаяг;

12.6 татгалзсан материалыг ашиглах эрхийг зохиогчийн эрх эзэмшигч, түүний төлөөлөгч, эсхүл хуулийн дагуу зөвшөөрөөгүй гэсэн итгэл үнэмшилтэй байх; болон

12.7 мэдэгдэл дэх мэдээлэл нь үнэн зөв, худал мэдүүлэг өгсөн тохиолдолд та зохиогчийн эрх зөрчсөн гэж үзсэн зохиогчийн эрх эзэмшигч, эсхүл зохиогчийн эрх эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий этгээд байна гэсэн мэдэгдэл.

Анхаарна уу гэж, заасны дагуу 17 U. S. C. § 512(f), бичгээр мэдэгдэл материаллаг баримт аливаа хуурамч мэдээлэл (falsities) автоматаар бичгээр мэдэгдэл болон зохиогчийн эрхийг зөрчсөн мэдэгдэл холбогдуулан бидний гаргасан аливаа хохирол, зардал, өмгөөлөгчийн төлбөр хариуцлага гомдол тал албат.legal@StrainLists.com

 1. АРБИТРЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР БОЛОН ТАНГАРАГТНЫ ШҮҮХ ЭРХЭЭС ТАТГАЛЗАХ, ЗЭРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХЭЭС ТАТГАЛЗАХ, БОЛОН ФОРУМ СОНГОХ ЗААЛТ.

Жижиг нэхэмжлэл шүүхэд авчирсан маргааныг бусад, та болон StrainLists хооронд үүссэн бүх маргаан, холбоотой, эсвэл газар, үйлчилгээний холбогдуулан зөвхөн АНУ-ын арбитрын холбооны Дараа нь одоогийн журмын дагуу заавал арбитрын замаар шийдвэрлэнэ ("AAA") арилжааны арбитрын болон шүүхэд биш. Арбитрын энэхүү Гэрээ нь 1991 оны телефон утасны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Холбооны Худалдааны Комиссын тухай хууль, хэрэглээний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хууль эсвэл бусад холбооны, муж улсын болон орон нутгийн хууль, тогтоолын дагуу гаргасан аливаа нэхэмжлэлд хамаарна. Арбитрт шүүгч, шүүгч байхгүй бөгөөд та шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхээ хамгийн их хэмжээгээр хасахыг зөвшөөрч байнахуулиар зөвшөөрсөн. Арбитрын журам нь шүүхэд хамаарах дүрмээс илүү хялбар бөгөөд хязгаарлагдмал бөгөөд шүүхээс хянан үзэх нь хязгаарлагдмал байдаг. Та болон StrainLists ямар ч Ийм арбитрын анги, нэгдсэн болон төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа нь бие даасан үндсэн дээр биш, хийнэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Харин энэ гэрээнд ямар ч заалт үл харгалзан, Өмнөх ял дахь анги, төлөөлөгч, үйл ажиллагааны эрхээс татгалзах хүчин төгөлдөр бус, эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэж байгаа бол, Гэсэн хэдий ч, та ч, бид ч арбитрын эрхтэй, ямар ч анги, төлөөлөгч, үйл ажиллагааны нэхэмжлэл хаан County-д эрх бүхий харьяаллын шүүхэд үргэлжлүүлнэ, Вашингтон. Энэхүү Арбитрын хэлэлцээр нь Холбооны Арбитрын тухай хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Арбитрчийн шагналыг аль ч шүүхэд оруулж болноэрх бүхий харьяалал. Харин энэ гэрээнд ямар нэгэн заалт үл харгалзан, бид StrainLists энэ маргаан шийдвэрлэх заалт ямар ч ирээдүйн өөрчлөлт болгодог бол гэж хүлээн зөвшөөрч байна, Энэ нь ямар ч хувь хүний шаардлага хамаарахгүй байх болно(ийн) аль талаар та аль хэдийн StrainLists мэдэгдэл өгсөн байсан. AAA тухай мэдээлэл, хэрхэн арбитрын эхлэх олж болно www.adr.org эсвэл 800-778-7879 руу залгах замаар. Хэрэв энэ хэсгийн заалт дахь арбитрын ажиллагаа хэрэгжих боломжгүй буюу тухайн маргаанд хамаарахгүй гэж үзвэл хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг зөвхөн Вашингтон мужийн Кинг Каунти дахь эрх бүхий харьяаллын шүүхэд авчрах естой. Та үүгээр энэ зорилгоор ийм шүүхийн онцгой эрх хүлээн авах. Энэхүү Гэрээний хүчин төгөлдөр байдал нь аливаа улсын хууль тогтоомжид лавлагаа шаарддаг тул талууд ийм лавлагааг хүлээн зөвшөөрдөгхуулийн заалтыг зөрчил харгалзахгүйгээр Вашингтон мужийн хууль байх естой.

support@StrainLists.com

13.2 нууцлал. Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүх талууд, арбитрчийн гаргасан аливаа шийдвэр, шийдвэр, шагнал нь бүх талын ашиг тусын тулд чанд нууц байх болно.

13.3 арбитрын хэлэлцээрийн ирээдүйн өөрчлөлт. Харин эдгээр хувьд ямар нэгэн заалт үл харгалзан, бид энэ арбитрын гэрээнд ямар нэгэн ирээдүйн өөрчлөлт хийдэг бол гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна (Мэдэгдэл хаяг нь өөрчлөлт бусад) та үйлчилгээний хэрэглэгч боловч, та гучин дотор бидэнд бичгээр мэдэгдэл илгээж ийм өөрчлөлтийг татгалзаж болно (30) доорх хэсэгт заасан мэдэгдэл хаяг руу өөрчлөлтийн хуанлийн хоног. Ямар ч ирээдүйн өөрчлөлтийг татгалзах гэхэд, та тус тусдаа та эхлээд эдгээр Нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн өдрөөс хойш энэ арбитрын хэлэлцээрийн хэлний дагуу бидний хооронд ямар ч маргааныг арбитрын болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна (эсвэл эдгээр Нөхцөл нь ямар ч дараагийн өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн).

 1. Ерөнхий

14.1 дэмжлэг, засвар үйлчилгээ байхгүй. Та хүлээн зөвшөөрч, StrainLists сайт, үйлчилгээний холбогдуулан ямар нэгэн дэмжлэг, засвар үйлчилгээ танд өгөх ямар ч үүрэг байх болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

14.2 ашиглах нөхцөлийн өөрчлөлт. Бид өөрийн үзэмжээр ямар ч үед эдгээр нэр томъеог нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болно. Хэрэв бид үүнийг хийвэл бид өөрчлөгдсөн нөхцлийг үйлчилгээнд оруулах болно. Өөрчлөлтүүд нэн даруй үр дүнтэй байх болно. Та эдгээр нэр томъеог үе үе хянахыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд ингэснээр та ямар нэгэн өөрчлөлтийг мэдэж байх болно. Манай сайт эсвэл үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах ийм өөрчлөлтийн дараах мэдэгдэл нь ийм өөрчлөлтийн нөхцөл, болзлын дагуу хүлээх ийм өөрчлөлт, гэрээг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлнэ.

14.3 Зохиогчийн Эрх/Барааны Тэмдгийн Мэдээлэл. Зохиогчийн Эрх © 2016, StrainLists Holdings, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. StrainLists®; the StrainLists logo; the StrainLists green, purple and rusty maroon colors used in combination; the StrainLists green, purple, and rusty maroon colors used for hybrid, indica, and sativa cannabis омог; and the StrainLists tile designs (together, the Marks") are tradements of StrainLists Holdings, Inc. Apple®, App Store®, iTunes® нь Apple, Inc-ийн бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэгнүүд юм. ("Алим"). Google Play™ нь Google, LLC-ийн худалдааны тэмдэг юм. Та хүлээн зөвшөөрч, та StrainLists-ийн тэмдэг, эсвэл ямар нэгэн гуравдагч талын тэмдэг нь урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр манай сайт дээр гарч ашиглахыг зөвшөөрөхгүй байна гэж хүлээн зөвшөөрч байна, тус тус,StrainLists Holdings, Inc., Apple, эсвэл ийм гуравдагч этгээдийн тэмдгийн эзэд.

14.4 Apple-аас програм руу нэвтрэх, татаж авах. ITunes® эсвэл App Store® ("App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп") - аар дамжуулан хандсан эсвэл татаж авсан аливаа гар утасны апп-д дараах нэмэлт нөхцөлүүд хамаарна:

(нь) та хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна (Би) энэ гэрээ нь зөвхөн та болон StrainLists хооронд байгуулсан байна, болон Apple-ийн үгүй биш, болон (ii) гэж StrainLists, Apple-ийн үгүй биш, App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп, түүний агуулгын хувьд дангаараа хариуцна. App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп, үйлчилгээг ашиглах гэрээнд та нарт олгосон тусгай зөвшөөрөл та өөрийн болон хяналтын ямар ч Apple-ийн төхөөрөмж дээр App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп ашиглах бус шилжүүлж эрх юм, зөвхөн үйлчилгээний App Store нөхцөл-д заасан хэрэглээний дүрмээр зөвшөөрсөн.

(б) та Apple-ийн App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп талаар ямар нэгэн засвар үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг хангах ямар ч үүрэг хариуцлага байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

(в) App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп ямар нэгэн алдаа гарсан тохиолдолд холбогдох баталгаа нийцсэн, Та Apple-ийн мэдэгдэж болно, болон Apple-ийн App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп худалдан авах үнийг танд буцаан олгоно. Холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр Apple нь App Store эх үүсвэртэй гар утасны програмын хувьд өөр ямар ч баталгаат үүрэг хүлээхгүй болно. StrainLists болон Apple-ийн хоорондох аливаа баталгаанд нийцээгүйтэй холбоотой бусад нэхэмжлэл, алдагдал, өр төлбөр, хохирол, зардал эсвэл зардал нь StrainLists-ийн цорын ганц үүрэг байх болно.

(г) та болон StrainLists хүлээн зөвшөөрч байна, StrainLists болон Apple-ийн хооронд гэх мэт, Apple-ийн Та эсвэл App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп, эсвэл таны эзэмших, App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп ашиглах холбоотой ямар нэгэн гуравдагч этгээдийн аливаа нэхэмжлэлийг шийдвэрлэх үүрэгтэй биш юм, оролцуулах, Гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй: (би) бүтээгдэхүүний өр төлбөрийн нэхэмжлэл; (ii) App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп нь холбогдох хууль эрх зүйн болон зохицуулалтын шаардлагад нийцэхгүй байгаа аливаа нэхэмжлэл; болон (iii) хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах болон түүнтэй адилтгах хууль тогтоомжийн дагуу үүссэн нэхэмжлэл.

(и) та болон StrainLists гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна, ямар нэгэн гуравдагч этгээдийн нэхэмжлэлийн тохиолдолд App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп, эсвэл таны эзэмших, тэр App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп ашиглах гэж гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн, StrainLists болон Apple-ийн хооронд гэх мэт, StrainLists, Apple-ийн үгүй биш, мөрдөн дангаараа хариуцна, батлан хамгаалах, шийдвэрлэх, Нөхцөл шаардлагатай хэмжээгээр ямар ч ийм оюуны өмчийн зөрчсөн нэхэмжлэлийн биелүүлэх.

(е) та болон StrainLists хүлээн зөвшөөрч, Apple-ийн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна, болон Apple-ийн охин компани, App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп нь таны тусгай зөвшөөрөл холбоотой гэж гэрээний гуравдагч талын ашиг хүртэгчид байна, Тэр, гэрээний нөхцөл, таны Хүлээн зөвшөөрсний дараа, Apple-ийн эрхтэй болно (мөн эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ болно) түүний гуравдагч этгээдийн ашиг хүртэгч гэж та нарын эсрэг App Store эх үүсвэртэй гар утасны апп нь таны тусгай зөвшөөрөл холбоотой гэж гэрээг хэрэгжүүлэх.

(g) та (i) та АНУ-ын Засгийн газрын хориг, эсвэл АНУ-ын Засгийн газраас "терроризмыг дэмжигч" улс гэж тодорхойлсон улсад байрладаггүй гэдгийг төлөөлж, баталж байна; ба (ii) та АНУ-ын Засгийн газрын хориглосон эсвэл хязгаарласан талуудын жагсаалтад ороогүй болно.

(h) нөхцлүүдийн бусад нөхцлийг хязгаарлахгүйгээр App Store эх үүсвэртэй гар утасны програмыг ашиглахдаа гэрээний холбогдох бүх гуравдагч талын нөхцлийг дагаж мөрдөх естой.

14.5 төрөл бүрийн. Энэхүү Гэрээ нь сайт, үйлчилгээг ашиглах талаар та болон бидний хооронд байгуулсан бүх гэрээг бүрдүүлдэг. Энэхүү гэрээний аливаа эрх, заалтыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэхгүй байх нь ийм эрх, заалтаас татгалзах үйл ажиллагаа явуулахгүй бөгөөд аливаа эрх, эрх мэдлийн жагсаалтыг нэг буюу хэсэгчлэн хэрэгжүүлэх нь тухайн болон бусад эрхийг хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй. Энэ гэрээнд хэсэг нэр нь зөвхөн тав тухтай байдлыг хангах бөгөөд ямар ч хууль эрх зүйн болон гэрээний хүчин төгөлдөр байна. "Үүнд" гэдэг үг нь хязгаарлалтгүйгээр орно гэсэн үг юм."Хэрэв энэхүү Гэрээний аль нэг заалт нь ямар нэгэн шалтгаанаар хүчин төгөлдөр бус буюу хэрэгжих боломжгүй болсон бол энэхүү Гэрээний бусад заалтыг хүчингүйд тооцож, хүчин төгөлдөр бус буюу хэрэгжүүлэх боломжгүй заалт болнохуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээнд хүчинтэй, хэрэгжих боломжтой байхаар өөрчилсөн гэж үзнэ. Энд агуулагдаж байгаа юу ч та болон StrainLists хооронд ажил эрхлэлт, түншлэл, эсвэл хамтарсан үйлдвэр харилцааг бий болгох ойлгоно. Энэхүү гэрээ, Энд таны эрх, үүрэг, StrainLists-ийн урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр томилсон, туслан гүйцэтгэгч, даалгасан, эсвэл өөр та шилжүүлсэн байж болно, ямар ч оролдлого даалгавар, туслан гүйцэтгэгч, төлөөлөгчид, эсвэл дээр дурдсан зөрчиж шилжүүлэх хүчин төгөлдөр бус байх болно. Энэхүү гэрээний нөхцлийг үүрэг гүйцэтгүүлэгчид заавал дагаж мөрдөнө.

Сүүлийн Хуудсууд

Зөвлөмж Болгож Буй Омог

Тавтай морилно уу StrainLists.com

Та дор хаяж 21 байна уу?

Энэ сайтад хандсанаар та Ашиглах Нөхцөл, Нууцлалын Бодлогыг хүлээн зөвшөөрдөг.